Dorpskrant "Op De Wieken"

Op de Wieken is de dorpskrant van Espel en verschijnt zes keer per jaar. De krant wordt in en rondom Espel verspreid. Iedereen mag gratis kopij aanleveren! De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen zonder opgaaf van reden.

De dorpskrant heeft een oplage van 700 en wordt elke uitgave door een andere vereniging verspreid.

Klik hier om uw kopij in te sturen

Onze redactie bestaat uit:

Nieuwsberichten:

Annelies Menting – Omtzigt

 

Familieberichten:

Marry de Graaf – Ziel

 

Financien en advertenties:

Alice Ziel

 

Interviews:

Leo Boot en Willy Heukers – Ten Bosch

 

Drukker:

Dhr. Van Dijk

Het bestuur