School De Ark

Oecumenische basisschool De Ark geeft als enige basisschool in het dorp Espel onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

De Ark is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Ga naar de website

Kernwaarden

Ieder kind heeft recht op onderwijs en behoefte aan veiligheid. Ieder kind is uniek en heeft talent. Onze overtuiging is dat talent gedreven onderwijs zorgt voor veerkrachtige kinderen. Een kind zien, positief benaderen én ontmoeten op talent zorgt voor kinderen die goed in hun vel zitten en tot leren komen (Bron: talentenfluisteraar).

We vinden het belangrijk dat kinderen leren rekening houden met elkaar en oog hebben voor anderen en de wereld om hen heen. We willen dat ze eerlijk zijn, kritisch keuzes durven maken en leren opkomen voor zichzelf. Dit kan alleen wanneer er binnen de school een gevoel van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar.

Samengevat in drie kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en vriendelijkheid.

Kindbelofte

Er is niemand zoals jij. Iedereen zit anders in elkaar en iedereen is op zijn eigen manier mooi. Op onze school leer je hoe gaaf dat eigenlijk is.

We willen je helpen om te leren op een manier die bij jou past, zodat het fijn voelt en past bij jouw talenten. Je gaat ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te leren. We zijn graag in beweging.  

Je mag jezelf zijn en je eigen keuzes maken, maar we leren je ook hoe anderen jou kunnen helpen en hoe jij anderen kunt helpen. Samen leer je meer.

Als iets moeilijk is, willen we je helpen om steeds een stapje verder te komen endoor te zetten. Fouten maken mag, daar leren we van.

En hoe werkt het eigenlijk in de wereld? Daar gaan we samen mee aan de slag. Wat is goed om te doen? Hoe kan je de wereld mooier maken?

Geschiedenis De Ark

De oecumenische basisschool De Ark is op 1 augustus 1975 ontstaan uit een fusie van de R.K. Don Boscoschool en de School met de Bijbel in Espel. De Ark behoorde sinds de oprichting tot de Vereniging voor Oecumenisch Onderwijs in de Noordoostpolder.

Per 1 augustus 1997 viel de Vereniging voor Oecumenisch Onderwijs Noordoostpolder onder de Stichting Christophorus, voorheen de Stichting Katholiek Onderwijs NOP e.o. Sinds oktober 2001 is de Vereniging opgeheven. Daarna werd het Stichting Christophorus en sinds 1 januari 2010 valt de school onder de Stichting Aves.

Praktische informatie

Schooltijden

Alle groepen van maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 14.15 uur

Contactgegevens

Directeur: Riëtte Smit-Plender

Telefoonnummer: 0527-271638

Mailadres: oecbsdeark@aves.nl

Website: https://www.basisschool-de-ark.nl/