Groenbrigade

Ontdek de Groenbrigade Espel! Onze enthousiaste groep komt tijdens het groeiseizoen maandelijks op zaterdagochtend samen in het MFC.

Onder het genot van koffie starten we de dag om 09.00 uur, om 10.00 uur pauze en na afloop, rond 12.00 uur, sluiten we gezellig af met een biertje, borrel of fris.

Meld je aan

Tijdens de bijeenkomsten gaan we gezamenlijk aan de slag met het onderhoud van afgesproken groenstroken in het dorp, zoals schoffelen, knippen en vegen.

Het is niet alleen een gezellig samenzijn, maar ook een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van Espel.

 

Wil je deel uitmaken van deze leuke vrijwilligersgroep? Meld je dan aan bij een van onze leden (Kor Geertsema of Jeroen van den Burg 06-10190418). Samen zetten we ons in voor een groen en gezellig Espel!

Het bestuur