Omnivereniging

De OMNI vereniging Espel is opgericht in oktober 1960 als zijnde overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van bijna alle sportverenigingen in Espel. De organisatie monitort onder andere de financiële gezondheid van de verenigingen. Vanuit de OMNI zijn ook de sportverzekeringen afgesloten.

 

Op dit moment vallen er 4 verenigingen onder de OMNI, namelijk de voetbal, tennis, gym en jeu de boules.

Donateurschap

Sinds de sportdag van 2014 is het donateurschap in het leven geroepen. Door deze financiële bijdrage van de inwoners van Espel, kunnen wij meer betekenen voor de sport. Zo hebben we onder andere een bijdrage kunnen leveren aan het aanschaffen van een tumblingbaan voor de gymvereniging en zijn er familiedagen georganiseerd voorde diverse sportverenigingen.

 

Donateurs van de OMNI betalen € 45,- per jaar. Daarmee hebben zij recht op 10% korting op de contributie van alle deelnemende verenigingen (voetbal, tennis, gym en jeu de boules). Deze korting geldt voor alle gezinsleden.

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met één van de bestuursleden van de OMNI.

Sportdag 2024

In 2024 wordt er een nieuwe sportdag georganiseerd. Tijdens deze sportdag worden leuke activiteiten georganiseerd door alle sportverenigingen van Espel. Niet alleen de voetbal, gym, tennis en jeu de boules doen mee.

Ook de volleybal, fietsclub, ijsclub en de bowling zullen leuke activiteiten organiseren waarbij kennisgemaakt kan worden met de verschillende sporten, geschikt voor alle leeftijden!

 

Dit mag je niet missen, dus reserveer zaterdagmiddag 31 augustus 2024 alvast in je agenda!

Ons bestuur bestaat uit

Martijn Dekkers (voorzitter)

Jos Bus (penningmeester)

Ria Bruin (secretaris), ria_bruin@hotmail.com