Hondenuitlaatgebied

In Espel, wat valt binnen de Gemeente Noordoostpolder, genieten we van de aanwezigheid van honden. Onze gemeente heft geen hondenbelasting, maar om de leefbaarheid te waarborgen, vragen we hondenbezitters vriendelijk om enkele richtlijnen te volgen en zo de overlast tot een minimum te beperken.

Klik hier voor de kaart waar de honden los mogen lopen

Spelregels

Aanlijn plicht: Lijn uw hond aan binnen de bebouwde kom. Uitzondering hierop zijn hondenlosloop gebieden, hier hoeft een hond niet aangelijnd te zijn.

Opruimen hondenpoep: Ruim hondenpoep op wanneer uw hond op een publiek toegankelijke plek poept, ook in de losloop gebieden.

Meenemen opruimmiddel: Neem altijd een opruimmiddel mee als u uw hond uitlaat. Een opruimmiddel is bijvoorbeeld een zakje. Als u een zakje gebruikt vragen we u deze in uw huisvuilcontainers te doen. Desnoods kan u het zakje, goed gesloten, deponeren in een afvalbak langs de weg.

Niet betreden: Kom niet met uw hond op een kinderspeelplaats, speelveld, trapveldje, dijk of strand.

Niet naleven van de spelregels: De buitengewoon opsporingsambtenaren(Boa) van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond losloopt waar dit niet mag, de uitwerpselen niet opruimt of geen opruimmiddel kan laten zien als de Boa hierom vraagt, dan kunt u hiervoor een boete krijgen.