Lidmaatschap en contributie

Bent u nog geen lid en wilt u dat ons dorp leefbaar blijft? Neem contact op met een van de bestuursleden en wij komen bij u thuis om een eventueel lidmaatschap met u te bespreken. De bestuursleden gaan jaarlijks langs de deuren van nieuwe inwoners om kennis te maken.

De volgende activiteiten worden kosteloos voor u als lid van Dorpsbelang georganiseerd:

-      Nieuwjaarsreceptie: Espel Proost!

-      Algemene Ledenvergadering

-      Dorpsfeest: 1e weekend van juni

-      Sinterklaasfeest

 

Verder vallen onder Dorpsbelang de volgende commissies:

-      Feestcommissie

-      Autocrosscommissie

-      Groenbrigade

-      Dorpskrant "Op de Wieken"

-      Jeugdhonk

Word lid!

Hoe meer inwoners in Espel lid willen worden, des te meer kunnen wij voor u betekenen! De jaarlijkse contributie bedraagt €15,- per huishouden per jaar en wordt automatisch in september geïncasseerd. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen staan wij tot uw beschikking via dorpsbelang@espel.nl Als bestuur kijken wij ernaar uit om u snel als lid van Vereniging Dorpsbelang Espel te mogen begroeten.

Alvast hartelijk dankvoor uw lidmaatschap en uw financiële ondersteuning.

Het bestuur