Volkstuinvereniging

De volkstuinvereniging Espel is opgericht eind jaren ’50 toen bijna iedereen in het dorp een volkstuin had om te voorzien in eigen aardappelen en groenten. Dit werd door de toenmalige overheid de Rijksdienst IJsselmeerpolders gestimuleerd. Er werd aan de rand van het dorp een perceel grond ter beschikking gesteld naast de sportvelden en de ijsbaan.

De Gemeente Noordoostpolder heeft deze taak overgenomen en tot op heden wordt het perceel grond tegen een kleine huursom ter beschikking gesteld en is het onderhoud van drainage en omgeving nog steeds voor de gemeente.

Saamhorigheid

Door de komst van de supermarkten en de kant en klare maaltijden is de ambitie voor het zelf telen van eigen groenten minder geworden. Van de oorspronkelijke oppervlakte wordt nu nog ca. 25% gehuurd. Veel leden telen naast de basis groenten en aardappelen nu ook veel kruiden, asperges, bloemen en andere gewassen.

De Volkstuinvereniging is een levendige club van zo’n 25 tot 30 tuinliefhebbers die wekelijks en vaak ook dagelijks op het tuincomplex te vinden zijn. Hierbij zijn de sociale contacten belangrijk evenals het uitwisselen van teelt ervaringen en plantjes. De saamhorigheid is groot en iedereen is behulpzaam indien nodig. Dit is tekenend voor de onderlinge verstandhouding tussen de leden en maakt het mogelijk voor iemand om tot op (zeer) hoge leeftijd zijn hobby te blijven beoefenen.

Praktische informatie

Als bestuur van deze prachtige club nodigen wij iedere belangstellende uit om contact met ons op te nemen en/of eens langs te komen op de tuinen. De volkstuinen liggen naast de ijsbaan en het voetbal trainingsveld, ingang vanaf de Vaartweg via het pad tussen de loodsen door.


Om een tuin voor iedereen betaalbaar te maken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. In 2024 is de jaarlijkse tuinhuur €15,00 per 100 m². Dit is inclusief voorziening van bronwater in grote tanks en behandeling van de aardappelen tegen phytophthora. Bij biologische teelt wordt de behandeling niet toegepast. De grootte van de tuinen is vanaf 100 m² tot max. 500 m². Verder is het Huishoudelijk Reglement van de vereniging van toepassing. Dit is op te vragen bij het bestuur.

Ons bestuur bestaat uit

Herman Poland (voorzitter), 06-27256626 of email: hwpoland@ziggo.nl

Dingkus Legemate (secretaris), 06-12074617 of email: dlegemate@gmail.com

Martijn Gommers (penningmeester)

Rein Dijkstra

Aart van de Brandhof