Alg. Nederlandse Bond voor Ouderen

De ANBO, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, is recent gefuseerd met de PCOB, de Protestant Christelijke Ouderen Bond. De ANBO werkt landelijk en het hoofdkantoor is gevestigd in Woerden. Zij is in 1900 opgericht.

ANBO-PCOB is een grote invloedrijke seniorenorganisatie. Landelijk en regionaal beïnvloedt zij de beleids- en opinievorming rond senioren. Een lidmaatschap biedt veel voordelen en kortingen.

Ga direct naar de website van ANBO

StABS-NOP

De ‘schakel’ tussen de landelijke ouderenbond en de Noordoostpolder is StABS-NOP. Een algemene Stichting voor Activiteiten en Belangenbehartiging Senioren in de Noordoostpolder, voorheen de lokale afdeling ANBO-NOP.

Speerpunten zijn lokale belangenbehartiging, geven van voorlichting, organiseren van culturele en recreatieve activiteiten en reizen. ANBO-PCOB-leden krijgen korting bij veel lokale ondernemers. StABS-NOP brengt 10x per jaar een gratis informatieblad uit.

In dit blad staan alle activiteiten en reizen en voorts artikelen, tips en weetjes gericht op de belangen van senioren.

Samen dingen doen en beleven is zoveel leuker. Bij ons is iedereen welkom!

Praktische informatie

Website ANBO-PCOB: www.anbo.nl

Website StABS-NOP: www.seniorennop.nl

Contactpersoon StABS-NOP bestuur: Els Esseveld, telefoon 0527-271081.

E-mail: info@seniorennop.nl

Activiteiten vinden veelal plaats in Emmeloord.

Ook het gratis infoblad ontvangen? Neem dan contact op. Bezorger van het informatieblad in Espel is de heer Jan Evert de Jong